Velkommen til Landskapslaboratoriet på NMBU

10:30 – 11:15

Rom 1

Norges landskapslaboratorium er nyopprettet på NMBU, en plattform for naturbaserte løsninger for tverrfaglig forskning og undervisning. Få informasjon om hvordan de jobber og hva som er bakgrunnen for at landskapslaboratoriet ble opprettet. Mulig også for dialog med næringen på forskningsbehov og eventuelle samarbeidsformer. Mer info på hjemmesiden

Ragna Berg

Overingeniør
NMBU
Fakultet for landskap og samfunn. Institutt for landskapsarkitektur.