27. -28. NOVEMBER 2024

PRESSE

Arrangeres på Norges Varemesse

Park og anleggsmessen er et årlig arrangement og den eneste fagmessen som samler hele park- og anleggsbransjen.

Messen samler utstillere fra alle kategorier innen park og anleggsbransjen, og på programmet står seminarer av høy faglig verdi.

Park og anleggsmessen ønsker pressen hjertelig velkommen 24. – 25. november 2022.

Messen dekker fagområdene:

  • Maskiner og tilbehør
  • Avfall og gjenvinning
  • Utemiljø, parker, idretts- og grøntanlegg
  • Gravplass
  • IT, kart og geodata
  • Avløp og overvann

LES MER