27. -28. NOVEMBER 2024

Bygger videre på suksessen med nytt samarbeid!

To-jenter-som-symboliserer-samarbeid med Park og anleggsmessen og kommuanlteknikk

Forrige messe i 2023, deltok over 200 utstillere og mer enn 4 000 fagbesøkende strømmet til arrangementet. Dette viser tydelig den økende oppslutningen og betydningen av Park og Anleggsmessen. Nå styrker vi posisjonen og har etablert et spennende samarbeid med Norsk Kommunalteknisk Forening, som legger Kommunalteknikkmessen parallelt med Park og anleggsmessen. 

Les mer om hvordan samarbeidet kan bidra til å øke nytteverdien og oppslutningen rundt arrangementet på NOVA Spektrum i Lillestrøm, 27. – 28. november 2024. 

Samarbeid med stor betydning

Ved å kombinere arrangementene skapes det en møteplass hvor ledere og beslutningstakerne innenfor beslektede fagfelt samles på samme sted til samme tid. Mange besøkende har sine interesser både i park og anleggsbransjen og kommunalteknisk sektor.

Kommunalteknikkmessen vil arrangeres i hall C parallelt med Park og anleggsmessen, og gangene mellom hallene vil være åpne.

«Vi vet fra besøksundersøkelsen ved forrige messe at hele 75% av de besøkende var beslutningstagere, så for utstillerne vil denne parallellmessen ha stor betydning, da en enda større målgruppe blir tilgjengelig», sier prosjektleder Marit Sagen. 

Utstillere-samarbeider-Park-og-anleggsmessen
Det åpnes en ny hall og det blir åpent mellom alle hallene.

En enkelere arbeidshverdag

Med to messer i en, blir det enkelt for våre besøkende å kartlegge hvilke produkter og tjenester som finnes i markedet. Messen vil være fylt av utstillere som gir fagråd og viser nye produkter og tjenester for en enklere arbeidshverdag 

Besøksundersøkelsen fra forrige Park og anleggsmesse viste at 93 % var fornøyd med produktutvalget. Hold av dato 27. – 28. november 2024. 

Det faglige programmet for Park og anleggsmessen og Kommuanlteknikk vil bli publisert nærmere messestart den 27. november 2024.

Faglige seminar

Kunnskapsdeling har alltid stått i fokus på Park og anleggsmessen, derfor har et bredt seminarprogram vært viktig. Med Kommunalteknikk som parallell messe, vil vi by på et enda bedre program for alle som brenner for sitt fagfelt.

NAML: medlemsforeningen for norske anleggsgartnere og landskapsentreprenører, har ansvaret for de faglige seminarene på Park og Anleggsmessen. De jobber med å tilrettelegge et aktuelt og inspirerende programmet for 2024.

Kommunalteknikk: arrangerer egne foredrag og seminarer i sin del av messeområdet.

Les også om Park og anleggsmessen >>

Vi ser frem til å ønske deltakerne velkommen til de to parallelle arrangementene i år. Samarbeidet med Park og anleggsmessen og Kommuanlteknikk vil bidra til å videreutvikle og styrke arrangementet. Med dette samarbeidet vil nytteverdien og oppslutningen rundt messen øke ytterligere, og bransjen vil få enda større muligheter for kunnskapsdeling og inspirasjon. 

Velkommen til spennende dager på Park og anleggsmessen og Kommunalteknikkmessen (Norsk Kommunalteknisk Forening), NOVA Spektrum i Lillestrøm, 27. – 28. november 2024.

Skaff deg billetter nå!

Hagemessen er Norges største arena for inspirasjon og handel til hage og uterom. Vårens vakreste eventyr finner sted i Lillestrøm  22. – 24. april!

Ønsker du å bli utstiller?

Sammen kan vi posisjonere din virksomhet.

Marit-Sagen-prosjektleder Park og anleggsmessen

Marit Sagen

Prosjektleder for Park- og anleggsmessen

Marit er vår prosjektleder og har jobbet for NOVA Spektrum siden 2006. Hun kjenner bransjen godt og mottar gjerne en henvendelse fra deg.